Powered by Blogger.

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง


โกโบริ อ้อนวอน อังศุมาลิน ให้อภัย(ตอนที่ 16)
น้อยใจที่อังศุมาลินแต่งงานกับตนเพราะเหตุผลทางการเมือง โกโบริจึงดื่มเหล้าจนขาดสติ ด้วยความเมาเค้าจึงได้ลงมือปลุกปล้ำอังศุมาลิน รุ่งขึ้นโกโบริรู้สึกผิดมาก เค ้าจึงให้สัญญากับอังศุมาลินว่าจะยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้เธออภัย
อังศุมาลิน ชลาสินธุ์ (หนึ่งธิดา โสภณ) เติบโตท่ามกลางความรักของแม่อร (ปวีณา ชารีฟสกุล) กับยาย(โฉมฉาย ฉัตรวิไล) ที่บ้านริมคลองบางกอกน้อย โดยปราศจากความใยดีของ หลวงชลาสินธุราช (จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี) ผู้เป็นพ่อที่เป็นนายทหารระดับสูงแห่งกองราชนาวีไทย ที่ไปมีครอบครัวใหม่เพื่อความก้าวหน้าทางการงาน
ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 1

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 2

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 3

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 4

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 5

ดูละคร คู่กรรม (ตอนที่16) วันที่ 19 มีนาคม 2556 ย้อนหลัง ช่วงที่ 6

0 comments:

Post a Comment

Followers